PRISTUPNICA

Udruga Goli Otok “Ante Zemljar”
Zagreb, Jakićeva 4
P r i s t u p n i c a

Ime :
Prezime:
Adresa :
e-mail :
OIB :

Ovom pristupnicom izjavljujem da svojevoljno pristupam u članstvo Udruge Goli Otok “Ante Zemljar” iz Zagreba te da ću se kao član/ica u potpunosti pridržavati Statuta Udruge i sukladno mogućnostima pridonijeti njenom radu.
Suglasan/sna sam da godišnja članarina u Udruzi za uplate iz RH iznosi 100,00 kn, a za uplate iz inozemstva 15,00 Eura.

Podaci za uplatu članarine:

Udruga Goli Otok “Ante Zemljar” Zagreb
Zagreb, Jakićeva 4
IBAN: HR1623900011100322769
SWIFT: HPBZHR2X
Hrvatska poštanska banka
Jurišićeva 4
10000 Zagreb
Opis plaćanja: Članarina za 2015

U Zagrebu, .2015
Potpis:
Potpisana pristupnica i potvrda o uplati članarine se šalje poštom ili e-mailom. (ukoliko se šalje e-mailom, pristupnica ne mora biti vlastoručno potpisana)