UPRAVNI ODBOR

Darko Bavoljak predsjednik                            bavoljak@gmail.com                     +385 95 2330644
Goran Antunac dopredsjednik, član                goran.antunac@gmail.com      +385 98 477930
Zlatko Hill                                  član                zlatko.hill@gmail.com                   +385 91 6018347
Mile Šimurina                            član                udruga.goli.otok@gmail.com
Rade Drača                                član               radedraca3@gmail.com                +385 91 5874488

Vjera zemljar tajnica udruge                            vjera.zemljar@gmail.com             +385 98 9788850